1. CLINICĂ VETERINARĂ
 2. DISTRIBUȚIE PRODUSE VETERINARE

Politica de confidențialitate

Nota de informare privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal

Innovet Impex S.R.L. este o companie care activează în domeniul distribuției de medicamente veterinare, comercializând produse destinate proprietarilor de animale de rentă, de animale de companie și oferind servicii și consultanță adresate medicilor veterinari.

Prezentul document reprezintă o informare despre modul în care folosim datele Dvs. și conține explicații cu referire la ce date folosim, în ce scopuri și pentru ce perioadă de timp, cine are acces la ele și care sunt drepturile Dvs. în privința datelor prelucrate, în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”).

În conformitate cu prevederile GDPR, a actelor normative interne aprobate în vederea implementării GDPR,

Societatea Comercială Innovet Impex S.R.L. (denumită în continuare "Societatea" / "Operatorul") cu sediul social în București, Aleea Botorani nr. 4, Bl. V82, România, în calitate de Operator de date cu caracter personal, are obligaţia să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate în condiţii de siguranţă, cu bună credinţă şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, exclusiv în realizarea scopurilor specificate.

În cele ce urmează, Vă informăm că prin completarea formularului de contact, creare cont utilizator sau trimitere comenzi on-line în calitate de clienți sau potențiali clienți, vă exprimați consimțământul în vederea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care Operatorul va decide să prelucreze datele cu caracter personal în alte scopuri, în baza articolului 6, alin. 1, lit. a) din GDPR și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării GDPR, respectiv în baza consimțământului Dvs., vi se va transmite înainte de această prelucrare ulterioară, o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimați consimțământul expres, în mod liber, conform prevederilor art. 13 alin. 3 din GDPR.

Datele personale pe care le prelucrăm:

 • Nume și prenume
 • E-mail
 • Telefon
 • Adresă de facturare
 • Adresă de livrare
 • Companie

Avem nevoie de datele dumneavoastră pentru următoarele prelucrări:

În temeiul legal al interesului legitim al Innovet Impex SRL de a vă răspunde mesajelor dumneavoastră din formularul de contact:

 • Nume și prenume: pentru a vă putea personaliza adresarea
 • E-mail: pentru a vă putea răspunde la mesaj
 • Telefon: pentru a vă putea contacta direct
 • Companie: pentru a vă putea identifica nevoile mai bine
 • Mesaj: puteți detalia nevoile dumneavoastră

În temeiul legal al executării contractului la inițiativa persoanei vizate din formularul de creare cont utilizator și trimitere comandă:

 • Nume și prenume: pentru identificarea clientului și facturare în cazul persoanelor fizice
 • Companie: pentru identificarea clientului și facurare în cazul persoanelor juridice
 • E-mail: pentru a putea comunica atât automat cu sistemul B2B / PetShop cât și cu reprezentanții Innovet
 • Telefon: pentru a vă putea contacta direct
 • Adresă de facturare: pentru emiterea facturii
 • Adresă de livrare: pentru livrarea comenzii

Toate informațiile cu caracter personal necesare creării contului Dvs. de utilizator sunt criptate utilizând cele mai noi tehnologii în domeniu:

 • adrese de email
 • numere de telefon
 • adrese facturare și livrare

Ce facem cu datele dumneavoastră

Datele dumneavostră personale sunt prelucrate în cadrul companiei Innovet Impex SRL situată în România.

Găzduirea și stocarea datelor dumneavoastră are loc pe serverele noastre și la Dezibel Media SRL cu sediul în România, care acționează în calitate de persoană împuternicită pentru Innovet Impex SRL.

Serviciul de suport și mentenanță a întregului site Innovet, implicit al sistemului de comenzi, este asigurat de către QDev Web Labs SRL cu sediul în România, care acționează în calitate de persoană împuternicită pentru Innovet Impex SRL.

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal din cadrul mesajelor vor fi ținute timp de un an de la ultima comunicare, dacă nu deveniți clientul nostru.

Datele dumneavoastră cu caracter personal din cadrul contului vor fi ținute timp de trei ani de la ultima activitate în cont.

Datele cu caracter personal care sunt cuprinse în documentele financiar-contabile sau în documente care se anexează documentelor financiar-contabile, vor fi păstrate 10 ani conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi accesate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate. După 10 ani aceste date vor fi distruse.

Datele dumneavoastră privind activitatea online vor fi ținute pe perioada de viață a cookie-urilor sau până când decideți să ștergeți cookie-urile.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dvs sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor . Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugăm să ne contactați la adresa de email office@innovet.ro.

Dacă doriți să inaintati o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail office@innovet.ro. Responsabilul cu protecția datelor va lua legătura cu dumneavoastră pentru a rezolva problema ridicată.

De asemenea puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter personal la www.dataprotection.ro și puteți depune o plângere la ei.

Drepturile persoanei vizate (art. 7 alin. 3, art. 15 – 22, art. 34, art. 77 -78 din GDPR):

Pentru o informare completă, în calitate de persoana vizata, aveți următoarele drepturi cu privire la datele Dvs. cu caracter personal, prevăzute de GDPR:

 1. Dreptul de a fi informată, conform art. 12–13 din GDPR, respectiv
 2. Următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care vi le puteți exercita:
 1. Dreptul de acces semnifică faptul că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea Operatorului dacă prelucrează sau nu datele cu caracter personal care vă privesc iar, în caz afirmativ, puteți avea acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 2. Dreptul la portabilitate a datelor semnifică că aveți dreptul de a primi datele personale într-un format standard, structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul ca datele Dvs. să fie transmise altui operator fără obstacole din partea Operatorului, în cazul în care aceste date sunt prelucrate in mod automat, în temeiul consimțământului Dvs. exprimat conform art. 6 alin. 1) lit. a), respectiv în temeiul unui contract conform art. 6 alin. 1) lit. b) din GDPR.
 3. Dreptul la opoziție înseamnă dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care va aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor date, atunci când prelucrarea se realizează în baza art. 6 alin. 1) lit. e) si f), respectiv pentru realizarea unui interes legitim al operatorului sau pentru realizarea unei sarcini care servește unui interes public.
 4. Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare, iar datele rectificate vor fi comunicate fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 5. Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") reprezintă dreptul de a solicita ștergerea datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazurile în care:
  • datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • vă retrageți consimțământul și nu există alt temei legal pentru prelucrare;
  • vă opuneți prelucrării și nu există motive juridice legitime care prevalează;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
  Ștergerea datelor va fi comunicata fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 6. Dreptul la restricționare a prelucrării se referă la cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioada care permite Operatorului verificarea corectitudinii datelor; în cazul în care prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează într-o măsura semnificativă, cu excepția prelucrărilor care vizează încheierea sau executarea unui contract cu persoana vizată, o asemenea prelucrare este autorizata de prevederile legale aplicabile sau prelucrarea datelor se realizează pe baza consimțământului Dvs. liber exprimat.
 8. Dreptul de a va retrage consimțământul. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul acordului dumneavoastră, aveți dreptul de a va retrage în orice moment consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 9. Dreptul de a fi informat fără întârzieri nejustificate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal, atunci când încălcarea este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice.
 10. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă. Persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania, anspdcp@dataprotection.ro
 11. Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva autorității de supraveghere, conform prevederilor art. 78 din GDPR.
 12. Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva operatorului sau persoanei împuternicite de operator, conform prevederilor art. 79 din GDPR.
 13. Dreptul la despăgubiri, pe care îl are orice persoană care a suferit un prejudiciu material sau moral ca urmare a încălcării prevederilor GDPR, în sensul că are dreptul să obțină despăgubiri de la operator, conform prevederilor art. 82 din GDPR.

Toate aceste drepturi pot sa fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată si datată, transmisă/depusă la adresa sediului social al Operatorului, așa cum este aceasta mai sus indicată.

În situația în care persoana vizată introduce cererea în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic, acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

În vederea informării Dvs., puteți consulta Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (în forma rectificată, conform Rectificării din 23 mai 2018), pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere, la adresa: www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262

În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecţia datelor, Operatorul va răspunde acestei solicitări în termen de 1 (una) lună de la primirea acesteia, perioada putând fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, în conformitate cu prevederile art. 12 din GDPR. Aveți oricând acces pentru a vizualiza, modifica sau șterge datele dumneavoastră cu caracter personal contactându-ne pe adresa or.tevonni@eciffo

Modificarea politicii de confidentialitate

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile din Politica de confidențialitate, parțial sau în întregime, fără nici o notificare prealabila si fara a fi obligat sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de Utilizatori.

Orice modificare va fi considerata ca fiind acceptata deplin si neconditionat de catre oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitati oferite de Site sau de Serviciu, ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator de a inceta de indata accesarea Site-ului si / sau utilizarea in orice mod a Serviciului.

Ultima modificare a fost efectuată în data de 19.01.2021