1. CLINICĂ VETERINARĂ
 2. DISTRIBUȚIE PRODUSE VETERINARE

Veteglan

VeteglanDescriere

Solutie injectabilă pentru vaci, scroafe și iepe.

Compoziție

Fiecare ml de produs conține următoarele:

Substanțe active:

 • d-cloprostenol - 0,075 mg
 • d-cloprostenol sub formă de sare iodică - 0,079 mg

Excipienți:

 • Clorocrezol - 1 mg

Soluție injectabilă.
Soluție apoasă transparentă și incoloră.

Indicații

Vaci

 • lnducerea și sincronizarea estrului;
 • lnducerea parturiției după a 270-a zi de gestație;
 • Disfuncție ovariană din cauza corp luteal persistent: Anestru postpartum, călduri latente, cicluri neregulate și fără ovulație, corp luteal persistent, chisturi luteale;
 • Piometru, endometrită;
 • lnducerea avortului (până la a 150-a zi de gestație);
 • Disfuncții uterine postpuerperale, ovulație uterină intârziată;
 • Terapie asociată tratamentului chisturilor folicular-luteale (1l0-14 zile de la administrarea GnRH sau hCG)

Scroafe

 • Inducerea parturiției;

Iepe

 • Inducerea luteolizei la iepele cu corp luteal funcțional;

Contraindicații

 • A nu se utiliza la animale gestante decât atunci când se dorește inducerea parturiției sau întreruperea gestației;
 • A nu se adrninistra unor animale cu disfuncții spastice ale tractului gastrointestinal sau ale sistemului respirator;
 • A nu se utiliza la scroafe care pot avea o parturiție distocică din cauza poziției anormale a fătului, a obstrucției mecanice etc;
 • A nu se utiliza la animale ce suferă de afecțiuni cardiovasculare sau respiratorii;
 • A nu se administra intravenos;
 • A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

Reacții adverse

Pot apărea frecvent infecții anaerobe dacă pe la locul injectării pătrund bactcrii anaerobe. Acest lucru se întâmplă mai ales în cazul injecțiilor intramusculare și cu precădere la vaci. Inflamarea și crăpăturile la locul injectării sunt reacții locale tipice datorate infecției anaerobe. Atunci când se utilizează pentru inducerea parturiției și în funcție de momentul tratamentului în raport cu data concepției, poate crește rata de retenție placentară.

Modificările cornportamentale la scroafe, observate după tratamentul pentru inducerea fătării, sunt sirnilare modificărilor asociată fătării naturale și, de regulă, se opresc în cel mult o oră.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:

 • foarte frecvente (rnai mult de 1 din 10 animale prezintă reacții adverse pe parcursul unui tratament)
 • frecvente (mai rrrult de 1, dar mai puțin de 10 animale din 100 de animale)
 • mai puțin frecvente (mai mult de 1, dar mai puțin de 10 animale din 1 .000 de animale)
 • rare (mai mult de 1, dar mai puțin de 10 animale din 10.000 de animale)
 • foarle rare (rnai puțin de 1 animal din 10.000 de anirnale, inclusiv raportări izolale)

Specii țintă

Bovine (vaci), porcine (scroafe) și ecvine (iepe)

Posologie pentru fiecare specie, cale și mod de administrare

VETEGLAN se administrează doar pe cale intramusculară.

Vaci

2 ml VETEGLAN / animal (150 μg p.a./animal)

lnducerea estrului (și la vacile care manifestă călduri slabe sau latente): A se administra VETGLAN după determinarea prezenței unui corp luteal funcțional (între ziua a 6-a și ziua a 18-a a ciclului). Căldurile apar de regulă în termen de 48-60 de ore. A se proceda la inseminare în 72-96 de ore de la tratament. Dacă nu există semne de estru, tratamentul poate fi repetat la 11 zile de la prima injectare.

Inducerea parturiției: VETEGLAN se administrează după a 270-a zi de gestație.
Parturiția are loc de regulă în termen de 30-60 de ore de la tratament.

Sincronizarea estrului: a se administra VETEGLAN de două ori (într-un interval de 11 zile). A se proceda la inseminare la 72 și la 96 de ore de la a doua injectare.

Disfuncții ovariene: a se administra VETEGLAN după stabilirea prezenței corp luteal. Apoi se va proceda la inseminare la primul estru de după injectare. Dacă estrul nu apare, efectuați o nouă examinare ginecologică și repetați injecția la 11 zile de la prima administrare. Inseminarea se va efectua întotdeauna la 72-96 de ore de la injectare.

Endometrită, piometru administrați o doză de VETEGLAN. Dacă este necesar, repetați tratamentul după 10 zile.

Fetus mumificat: A se administra o doză de VETEGLAN. Expulzia fătului apare la 3-4 zile de la administrarea produsului.

lnducerea avortului: A se administra VETEGLAN în prima jumătate a perioadei de gestație.

Disfuncții uterine postpuerperale: a se administra 1 ml de VETEGLAN și, dacă este necesar, a se efectua încă unul sau două tratamente (în intelval de 24 de ore).

Terapie asociată tratamentului chisturilor folicular-luteale: a se administra VETEGLAN la 10-14 zile de la constatarea răspunsului pozitiv la tratamentul cu GnRH sau HCG.

Scroafe

1 ml VETEGLAN / animal (75 μg p.a./ml)

lepe

1 ml VETEGLAN / animal (75 μg p.a./ml)

Timp de așteptare

Bovine

 • Carne și organe: zero zile
 • Lapte: zero ore

Porcine

 • Carne și organe: 1 zi

Cabaline

 • Carne și organe: 2 zile
 • Lapte: zero ore

Precauții speciale pentru depozitare

 • A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.
 • A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C.
 • Păstrați flaconul în ambalajul secundar pentru a-l proleja de lumină.
 • A nu se utiliza acest produs medicinal veterinar după data expirării marcată pe cutie și pe flacon. Data expirării se referă la ultima zi din acea lună.
 • Perioada de valabilitate după prima deschidere a flaconulul: 28 zile.

Atenționare (atenționări) specială (speciale)

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Trebuie evitată injectarea în suprafețe de piele contaminate. Locul injectării trebuie curățat și dezinfectat cornplet, pentru a reduce riscul injectării de bacterii anaerobe. Inducerea parturiției la scroafe înainte de a 11-a zi de gestație poate conduce la creșterea riscului de naștere a unor purcei morți și a nevoii de asistență manuală în mornentul fătării.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Prostaglandinele de tip F2α pot fi absorbite prin piele și pot provoca bronhospasm sau avort spontan. Trebuie să aveți grijă la manipularea produsului, pentru a evita autoinjectarea sau contactul cu pielea. Femeile de varstă fertilă, astmaticii și persoanele cu afecțiuni bronhiale sau alte probleme respiratorii trehuie să evite contactul cu produsul sau să poarte mănuși impermeabile de unică folosință în timpul administrării acestuia.

Eventualele cantități vărsate accidental pe piele trebuie spălate imediat cu apa și săpun.

În caz de autoinjectare accidentală, mergeți imediat la medic și arătați-i medicului eticheta produsului.

În cazul în care, în urma inhalării sau a injectării accidentale, aveți dificultăți în a respira, mergeți imediat la medic și arătați-i medicului prospectul sau eticheta produsului.

Nu mâncați, nu beți și nu furnați în timpul manipulării produsului.

Utilizare în perioada de gestație și lactație

A nu se administra la animale gestante decât atunci când se dorește inducerea parturiției sau întreruperea gestației.

Interacțiuni cu alte produse medicinale și alte forme de interacțiune

Nu se va administra tratamentul împreună cu medicamente antiinflamatoare nesteroidiene, întrucât acestea inhibă sinteza prostaglandinelor endogene.

Activitatea altor agenți oxitocici poate fi mărită după administrarea de cloprostenol.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi)

Nu au fost raportate reacții adverse la o doză de 10 ori mai mare decât doza terapeutică. În general, o
supradoză considerabilă poate provoca următoarele simptome:

 • creșterea pulsului și a frecvenței respiratorii,
 • bronhoconstricție,
 • creșterea temperaturii corporale,
 • creșterea cantității de materii fecale și urină accidentale,
 • salivare și vomă.

Întrucât nu a fost identificat un antidot specific, se recomandă terapia simptomatică în cazul administrării unei supradoze. O supradoză nu va accelera regresia corpului luteal.

Incompatibilități

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor, după caz

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminat în conformitate cu cerințele locale.

Numele și adresa deținătorului autorizației de comercializare și a deținătorului autorizației de fabricare, responsabil pentru eliberarea seriilor de produs, dacă sunt diferite

Deținătorul autorizației de comercializare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei:

LABORATÓRIOS CALIER S.A.
Barcelonès 26 (Pla del Ramassà)
Les Franqueses del Vallès
Barcelona, Spania

Producător:

KERN PHARMA S.L.
Pol. Ind. Colon II, Venus 72
08228 Terrasa
Barcelona, Spania

Alte informații

Dimensiunile ambalajului: 10 ml și 20 ml.
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.